Article escrit amb F. Xavier Hernández, publicat a la revista Temes de Recerca i Innovació n. 1, Generalitat de Catalunya, març de 2005

Investigadors, grups i centres de recerca: claus per al futur de Catalunya (PDF)