L’educació superior i les institucions universitàries tenen un paper cabdal a les societats i les economies avançades. En aquest apartat trobareu articles, informes i capítols de llibres que he escrit o en els que he col·laborat als darrers anys, així com també esment de les experiències professionals que he desenvolupat als darrers vint anys.

Articles premsa
Articles revistes
Capítols llibres