Universitats i recerca, estratègia de país

Publicat al monogràfic L’esforç per ser un país competitiu del Centre d’Estudis Jordi Pujol. Març de 2012 Les universitats i la recerca són una peça clau per al progres social, econòmic i cultural. En aquest sentit, les regions més dinàmiques i competitives del món compten amb universitats i sistemes de recerca d’excel·lència. Així ho corroboren diversos estudis empírics i documents de referència de la Comissió Europea, la UNESCO i l’OCDE. Cada dia més s’accepta que els territoris més avançats [...]

El Pla de Recerca i Innovació 2005-2008

Article escrit amb Joan Cadefau, Alba Puigdomènech i Marta Aymarich, publicat a la revista Coneixement i Societat l'abril de 2005 El Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 (PDF)