Humanitats: ni catastrofisme ni proteccionisme

Diari ARA, 25 de juny de 2019      Estan en crisi les humanitats? Per què la democràcia necessita les humanitats? Són encara portadores de criteri vàlid per fer-nos càrrec del valor del que és humà? És necessari l’apropament i el treball integrat entre ciència, tècnica i humanitats? Com facilitar i promoure el gaudi intel·lectual de les disciplines humanístiques, en un món altament tecnificat i utilitarista? Són les humanitats les que estan en crisi, o són més aviat els sistemes [...]

  • Barcelona des del cel

Barcelona: ciutat educadora, capital científica

Diari ARA, 20 de maig de 2019     Potser no en som prou conscients, però en la política municipal (de fet, en les seves diverses polítiques) ens hi juguem una part substantiva del nostre present i futur. A escala global, les ciutats representen el 54% de la població mundial però generen el 80% del PIB del món. Les ciutats i municipis gestionen (de forma directa o indirecta) polítiques de gran rellevància social, abordant problemàtiques tals com l’habitatge, les desigualtats socials, [...]

Construyendo la Cataluña del conocimiento (1985-2015): tres décadas que han transformado la sociedad catalana

Blog UniversidadSí , 15 de marzo de 2019     Con este mismo título, Construint la Catalunya del coneixement (1985-2015), he publicado hace unas semanas un libro que analiza la política universitaria y científica en Cataluña en estos treinta años. Diversas han sido las personas que me han preguntado por el porqué del libro. Mi respuesta ha sido siempre la misma: hasta el día de hoy no se había llevado a cabo un estudio completo, desde la vertiente del análisis de las políticas [...]

Construyendo la Cataluña del conocimiento (II): los factores clave en el periodo 1985-2015

Blog UniversidadSí , 5 de abril de 2019     ¿Qué balance se puede llevar a cabo de los últimos treinta años de política universitaria y científica en Cataluña? ¿Qué factores, desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas, hay ayudado a consolidar el sistema universitario y científico catalán? En el libro Construint la Catalunya del coneixement (1985-2015) he destacado una serie de aspectos clave que, bajo mi punto de vista, han permitido consolidar un sistema universitario y científico con [...]

Entrevista Nació Digital: ‘Si no aposta pel coneixement, Catalunya perdrà el tren del salt tecnològic’

Diari Nació Digital, entrevista a Josep M. Vilalta, 24 de març de 2019    La política de recerca a Catalunya és la història d'un gran esforç que s'ha traduït en èxit: el país ha passat de tenir un 20% de joves cursant estudis superiors a un 40%. La xifra d'universitats s'ha multiplicat per quatre i el país s'ha convertit en un pol d'investigació de primera magnitud. Però els efectes de la crisi, les mancances pressupostàries, el fet de no disposar [...]

Entrevista ‘El Diari de l’Educació’: ‘Tenim un bon sistema universitari que es troba en un moment molt delicat

El Diari de l'Educació, entrevista a Josep M. Vilalta, 19 de març de 2019    Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i director de la Global University Network for Innovation (GUNi), acaba de publicar Construint la Catalunya del Coneixement (1985-2015) (editorial UOC), en el qual repassa tres dècades de política universitària i de recerca a Catalunya. Es tracta d’un llibre coral, escrit per Vilalta en una àmplia proporció, amb l’acompanyament d’altres autors per un seguit de capítols [...]

Un elemento para la innovación: la inserción de los doctores en el tejido económico

UniversidadSí , julio de 2018 La tercera misión va de la mano de una estrecha colaboración entre universidades y empresas. Sin embargo, todos los indicadores muestran que en España estas dos organizaciones viven demasiado distanciadas. Uno de los mecanismos de transferencia de conocimiento y tecnología más relevantes que aportan las universidades a la sociedad es la inserción de doctores en el tejido económico y empresarial. En este sentido, un indicador que muestra dicha distancia, y también la baja tasa de [...]

Davant la crisi, avaluació!

Article publicat junt a Isidre Obregón, com a fundadors y vocals de l'Associació Catalana de Gestió Pública al diari Avui el dijous 29 de juliol de 2010 Davant la crisi, avaluació! (PDF)

Objetivos de Desarrollo Sostenible: de la ciencia a la acción

Artículo publicado en ElPaís Planeta Futuro el día 4 de diciembre de 2017    Las universidades y la investigación científica juegan un papel destacado en la sociedad y la economía del conocimiento. Tal como afirma Daniel Innerarity en su excelente libro La democracia del conocimiento, los problemas a los que se enfrenta la humanidad actual requieren de una gran movilización de conocimiento. Si queremos resolver esos problemas, deberemos ser capaces de generar una gran cantidad de conocimiento. Para Innerarity, [...]

La innovació al servei dels reptes socials

Article publicat al diari ARA el dia 12 de juliol de 2017    El nostre país arrossega un seguit de problemàtiques socials que s’han vist agreujades en gran mesura en els darrers anys de crisi econòmica i financera. Aspectes com les desigualtats socials (que han crescut), la pobresa (molt especialment la infantil), l’atur crònic (de forma dramàtica l’atur juvenil i la pèrdua, en bona part, d’una generació), la precarietat en el treball, l’envelliment de la població [...]

Per què la ciència catalana té una salut de ferro?

Article publicat al diari Nació Digital l'abril de 2017    En memòria de Pere Mir, mecenes de la ciència catalana Han estat trenta anys immillorables. Tres dècades que ens han permès transformar-nos completament. La manca de perspectiva històrica sovint no ens permet copsar-ho, però el país, en matèria de recerca científica, ha passat d’un quasi desert a ser a la primera lliga internacional. Als inicis de la dècada dels vuitanta del segle passat Catalunya disposava tan [...]

Conectando formación, investigación e innovación

Artículo publicado en Universidadsí, junio de 2016   En el conjunto de España, tan solo el 18,9% de los investigadores con título de doctor desarrollan su carrera profesional en el tejido empresarial. Esta cifra aumenta ligeramente en el caso de Cataluña, pero solo hasta el 22,9%. Todo ello contrasta con una inserción profesional en el ámbito económico mucho mayor en países como Dinamarca (36,9%), Estados Unidos (45,5%) o los Países Bajos (54,3%), por citar tres ejemplos. [...]

Euskadi treballa en el bon camí

Article publicat al diari Nació Digital el dia 26 de juny de 2016   Euskadi és un país veí i proper, però també en ocasions força desconegut. Ens és propera la seva realitat política per raons òbvies, però sovint ens queden lluny les seves prioritats i la realitat sòcio-econòmica. El fet que cal destacar és que Euskadi ha sabut orientar al llarg de les darreres dècades determinades polítiques de país i amb un alt consens, no [...]

33 casos innovadors per desfer tòpics

Article publicat al diari Nació Digital el dia 12 de juny de 2016   Un tòpic recurrent, que segur que heu escoltat algun cop, manifesta que les universitats són institucions massa tancades en elles mateixes. Que són poc permeables a la societat i a les seves necessitats i demandes. O que la col·laboració entre universitats i empreses al nostre país és més aviat escassa i feble. Aquestes afirmacions, que podien ser en part certes unes dècades [...]

Innovación: la estrategia central del país

Artículo publicado en La Vanguardia el día 9 de febrero de 2016  Situar la innovación en el centro del modelo económico y social de Cataluña es un reto insoslayable: nos jugamos el futuro. La innovación es un factor clave para la competitividad y para el desarrollo de las sociedades y su bienestar. Si queremos que Cataluña sea un país intensivo en conocimiento, talento e innovación debemos promover instrumentos y políticas que lo hagan posible, con visión [...]

Una ‘Agenda’ per transformar el país

Article publicat al diari ARA el dia 30 de novembre de 2015 El món es transforma a gran velocitat. Es fa més complex i imprevisible. Com podem veure en les darreres setmanes, tenim enfront reptes locals i globals de gran abast: culturals, socials, econòmics, tecnològics. I sovint mirem de fer-hi front amb vells instruments creats per a contextos més estables i previsibles, amb polítiques excessivament compartimentades i fent valer velles jerarquies. En el cas de Catalunya, [...]

País amb talent, país innovador

Article publicat el 29 de novembre de 2015 al diari Nació Digital Als darrers dies assistim a un debat que en la seva arrel és complex però que en la nostra tessitura pot ser, ho és de fet, trampós i malintencionat. Em refereixo a la qüestió de la localització i deslocalització d’empreses; en el context actual del país, en el debat sobre si el procés sobiranista català té efectes negatius i pot comportar la fuga d’empreses. [...]

Necessitem un DURI

Article publicat el 4 d'octubre de 2015 al diari Nació Digital   Més enllà de la Política catalana en majúscula, més enllà dels debats apassionants sobre el futur polític de Catalunya caldrà, en poques setmanes, formar un nou Govern. Serà necessari  desplegar d’immediat un seguit de polítiques públiques que afrontin els reptes quotidians i de futur als que ens enfrontem. En aquestes pàgines voldria anar desgranant alguns d’aquests reptes i com, des del Govern i d’altres institucions i [...]

El País Basc, un bon referent

Article publicat l'11 de març de 2015 a La Vanguardia En l’àmbit de les polítiques públiques, sovint ens és útil cercar referents en països estrangers. Jo mateix, en aquestes pàgines, he usat referents internacionals que ens poden ser avinents com a casos exemplars: Dinamarca i Finlàndia en matèria social i educativa, els Països Baixos, amb un sistema universitari cohesionat i potent, o Califòrnia, que disposa d’un sistema de recerca i innovació de primera divisió internacional. Però també [...]

Fem de la innovació una estructura d’Estat

Josep M. Vilalta, diari Ara, 5 de març de 2015 L’any 2014 ens ha deixat corroborant dues tendències que es consoliden al nostre país. D’una banda, una sostinguda eclosió de la recerca científica. De l’altra, el fet que aquesta producció, els seus excel·lents resultats, no es traslladen adequadament al teixit econòmic i social mitjançant processos d’innovació i de creació de valor afegit. Així, acabàvem l’any amb noves dades que ens demostren que això no és una [...]

Per un país innovador

Josep M. Vilalta, diari Ara, especial 11 de setembre de 2014 En els darrers trenta anys, Catalunya ha consolidat un sistema propi de recerca científica, constituït principalment per universitats, centres de recerca, hospitals i empreses. Els resultats, a dia d’avui, són força positius, constatant que el sistema és molt eficient atenent als recursos encara escassos. Les universitats públiques catalanes mostren un impacte científic d’un 34% per sobre de la mitjana mundial i per sobre de la [...]

¡Doctores, a las empresas!

Publicado en La Vanguardia, 2 de julio de 2014 Las universidades catalanas gradúan anualmente de media más de 1.600 investigadores doctores en el conjunto de las áreas científicas. Ello supone un valioso capital humano para el país. El impacto de los doctores en la innovación se lleva a cabo mediante diversos factores, tales como la acumulación de capital científico, la transferencia de tecnología y la cooperación empresas-universidades en el proceso de innovación. De hecho, la incorporación de [...]

Del cercle viciós al virtuós

Publicat al diari Ara, 11 de juny de 2014 Monestir de Poblet. 9 i 10 de maig, Jornades Catalunya Futura. Una cinquantena de representants d’universitats, empreses i administracions del país es reuneixen a porta tancada. Els convoca la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, una iniciativa promoguda per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, Foment del Treball Nacional, PIMEC, la Fundació “La Caixa” i diverses empreses i institucions, fins a un total de 21 organitzacions. La Plataforma té com [...]

Innovació: desfent tòpics

Publicat al diari Ara, 6 de maig de 2014 El concepte d’innovació el trobem arreu. La innovació està de moda. Tots l’usem amb més o menys intensitat. Per sortir de la crisi ens cal innovació. Per ser competitius també. Per crear llocs de treball de qualitat, per construir organitzacions més dinàmiques. Sovint associem innovació amb tecnologia i ciència de frontera, però també sabem que es pot construir innovació social o innovació educativa. Disposem d’exemples recents del que [...]

Europa-Cataluña: 7 años clave

Artículo publicado el 6 de enero en el diario Ara 2014-2020: siete años que serán claves para el futuro de Europa, también decisivos para Cataluña. Durante este periodo la Unión Europea desplegará las políticas más ambiciosas que nunca ha ejecutado en materia de competitividad e innovación. La finalidad es consolidar una sociedad y una economía intensivas en conocimiento y en valor añadido, que permitan la competitividad europea en el mundo y el mantenimiento del bienestar social. Estas [...]