Recull d’experiències i escrits sobre política científica i gestió de la recerca i la innovació. En els darrers anys la gestió de la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació han passat a ser actuacions cada cop més estratègiques, tant en l’àmbit públic com al si de les empreses. Trobareu referències a l’experiència professional pròpia.

Articles premsa
Articles revistes