• Els reptes en matèria de competències de la població adulta. Una comparativa internacional a partir de les dades PIAAC, Queralt Capsada i ôscar Valiente (coordinadors). Fundació Jaume Bofill, Polítiques, núm. 83. 2015. Report

  • Treball i transició nacional. Una oportunitat – Josep Ginesta – Fundació Josep Irla

  • La FP Dual en España – ¿Un modelo rentable para la empresas? Estudio de simulación coste-beneficio, S.C. Walter y S. Mühlemann – Fudación Bertelsmann, 2015 Report