Responsabilització i transparència en la gestió pública

Article publicat junt a Isidre Obregón, com a fundadors y vocals de l'Associació Catalana de Gestió Pública, a la revista DB-Diputació de Barcelona, gener 2011 Un corrent ineludible força els governs i les administracions públiques a atendre la reclamació d’una major transparència. La nostra opinió és que la comprensió d’aquest fenomen i les reaccions que genera és força complexa i que se sol actuar més aviat de forma reactiva i per mimetisme amb els més avançats que [...]