La meva vocació professional sempre ha estat la gestió pública i l’anàlisi i implementació de polítiques públiques. En aquest apartat trobareu reflexions, articles i experiències en aquests camps. Les societats modernes requereixen una gestió pública eficaç i eficient, un sector públic modern i al servei de les necessitats i prioritats col·lectives.

Articles premsa
Articles revistes