El futur és l’hibridació

Article publicat al Butlletí monogràfic del Centre d'Estudis Jordi Pujol, "Formació, mercat de treball i empresa", 19 de setembre de 2013. El debat entre mercat de treball, empresa i formació és recorrent. Avui dia pren una importància cabdal, en un moment de canvis profunds en la societat i en l’economia. La crisi econòmica i financera, la desocupació en totes les edats però de manera descarnada entre els joves, el debat sobre la qualificació professional i les [...]